Çizmeci İlköğretim Okulu Web Sayfası
 
 
 
 
16 Eylül 2002 Pazartesi
 
Online Dergi - Online Bilgisayar Derginiz

 

 

TARİHÇE »
Ana Sayfa
Tarihçe
Atatürk
Planlar
Rehberlik
Kitap Listesi
Belirli Gün ve Haftalar
Çalışma Takvimi
OGYE
Sivil Savunma
Yönetim
Milli Bayramlar
Duyurular
Diğer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÇİZMECİ İLKÖĞRETİM OKULU TARİHİ

 

Keçiören ilkokulu 1926 yılında açılmıştır. O vakitler bir sayfiye yeri durumunda olan Keçiören’de pek az kişi kışlardı. Yazı geçirmek için Keçiören'deki bağlarına çıkan Ankaralılar, kışın şehre inerlerdi. Şehirde ayrıca evli olmayanlarla bağ evlerinin bekçiliğini yapanların çocuklarını toplayan Keçiören İlkokulu ilk önce kendi işgalinde bulunan pastane arkasındaki Abdullah Mayadağ’ın evinde açılmıştır. İki yıl orada öğrenim yapıldıktan sonra, 1928 yılında eski ilkokul binasına taşınılmıştır.

Bir vatandaşın bağ evi olan eski bina, Milli Savunma Bakanı Generali Kazım ÖZALP’a geçmiş, ondanda 30.000 TL bedelle Özel İdare tarafından satın alınmıştır. Binanın 20 dönüm arazisi bulunmakta idi. İmar geçmesinden sonra 14324 metrekare kalan okul parselinden 14080 metrekarelik bir parça ifraz edilerek ortaokul yaptırılmak üzere Milli Eğitim vekaletine devredilmiştir. Ayrıca 5 adet 1000’er metrekarelik 5 parsel Özel İdarece ucuz bir fiyatla satılmıştır.

Keçiören İlkokulu, Kazım ÖZALP’tan satın alınan eski ahşap binada 30 yıl öğrenim yapılmıştır. 1953 yılından itibaren eski bina kafi gelmemeye başladığından vilayet nezdinde teşebbüse geçilmişse de yeni bir bina yaptırılamamıştır. 1954 yılında Keçiören’in eski sakinlerinden Mustafa ÇİZMECİ’nin Keçiören’de bir cami yaptıracağı okul başöğretmeni tarafından haber alınmıştır. Bir öğretmen arkadaşı ile merhum Mustafa ÇİZMECİ’yi ziyaret etmek suretiyle cami yaptırma işini okul yaptırmaya çevirmişlerdir.

23 Haziran 1953 tarihinde temeli atılan okul için Mustafa ÇİZMECİ tarafından 75.000 TL harcanarak inşaat ancak çatı seviyesine getirilebilmiştir. Hayırseverlerin ayırdığı tahsisat burada bittiğinden inşaatı vilayet ele alarak  ilk partide 70.000 TL, ikinci seferinde 99.000 TL harcamak suretiyle 1958 yılında ikmal edilmiştir.

30.10.1958 yılında öğrenime başlanılmıştır. Okula Çizmeci İlkokulu adı verilmiştir.o yıl 12 sınıfla öğrenime başlayan Çizmeci İlkokulu’nda 625 öğrenci ve başöğretmen dahil 13 öğretmen görev yapmıştır.

16 şubat 1960 tarihinde tepebaşılıların teşebbüsleri ile iki sınıflı baraka bina ile Fevzi ATLIOĞLU İlkokulunun çekirdeğini oluşturmuşlardır. Bu okulun idaresi Çizmeci İlkokulu’na bağlanmıştır.

1960-1961 öğrenim yılında Fevzi ATLIOĞLU’nun bizzat başlarında durarak yaptırdığı okul 06.11.1960 tarihinde törenle öğretime açılmıştır. Böylece okulumuza kayıtlı öğrencilerimizden 240 öğrenci Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’na  gönderilerek öğrenci mevcutları normal sayıya indirilmiştir.

1961-1962 yılı öğrenci mevcutlarının artması ile sınıf mevcutları hayli kabarmıştır. 1974 yılına kadar ikili ve üçlü öğretime zorlanan okulumuz aynı yılın İlkbaharında başlanan baraka yapımı Sonbaharda tamamlanarak 250.000 TL’ye mal olan binanın 80.000 TL’sini okul Koruma Derneği velilerden almıştır.

1980-1981 yılında okul müdürünün çalışmaları ve girişimleri ile 13 derslikli bir ek bina yapımı onayı alınmıştır.

12.10.1982 günü okul törenle açılmış, aynı yıl okul bahçesinin uygun bir yerine Ulu Önder Atatürk’ün 100. yılında büst yapımı tamamlanmıştır. Öğretim ikiliye dönüşmüştür.

1983-1984-1985 öğretim  yıllarında öğrenci mevcutlarının artmasıyla Şenlik İlkokulu yapıldığından o bölgeden gelen öğrenciler Şenlik İlkokuluna gönderilmiştir.

1989-1990 yılında okul idaresinin çaba ve çalışmaları ile baraka binanın yıkımı yapılmış ve yerine 24 derslikli yeni binanın yapılma işlemleri başlamıştır.

1982-1993 öğretim yılında yeni bina törenle eğitim ve öğretime açılmıştır.

 İlköğretim’in 8 yıla çıkarılması ile okul Çizmeci İlköğretim Okulu adını almıştır. Çizmeci İlköğretim Okulu halen üç binada, 5000 e yakın sayıdaki öğrencisi, 140’dan fazla personeliyle eğitim öğretime devam etmektedir.

 

 

çiÇizmeci İlköğretim Okulu 2002-Ankara sayfa tasarımı : Hanifi GOKTAŞ